Odjel za infektivne bolesti sastoji se od stacionarnog (infektivni odsjek) i polikliničkog (opća infektološka ambulanta i ambulanta za rektoskopiju) dijela.

Voditelj odjela:
Tonka Jozić Novinc, dr. med. – infektolog

Odjelni liječnici:
Davor Jelaska, dr. med. – infektolog
Robert Škara, dr. med. – infektolog
Filip Ivanković, dr. med., specijalizant

Glavna sestra odjela:
Mirjana Dvorneković, bacc.med.techn.

Sestra u ambulanti:
Milena Šprišić

Odjel za infektivne bolesti nalazi se u zgradi “nove interne”, stacionarni dio na 3. katu, a poliklinički dio u suterenu (ulaz na lijevom boku zgrade).

U stacionarnom dijelu rade 3 liječnika, 8 medicinskih sestara, 1 njegovateljica i pomoćno osoblje.

Posjeti bolesnicima dozvoljeni su svakim danom od 15:oo – 16:oo h, a nedjeljom i blagdanom od 13:oo do 15:oo h.

U isto se vrijeme mogu dobiti informacije o stanju bolesnika, osobno ili telefonski na broj 044 553 108.

Sastavni dio odjela čini Dječji pododjel, u kojem se hospitraliziraju djeca dobi do 18 godina.

Budući je naša bolnica dobila titulu “Bolnica prijatelj djeteta”, uz dijete može biti smješten i jedan roditelj. Za djecu do navršenih 6 mjeseci smještaj je besplatan, za djecu do navršene 5. godine života plaća se 90 kuna dnevno, a iznad 5. godine života 120 kuna dnevno. Ako nije u smještaju jedan roditelj može biti uz dijete tijekom cijelog dana. Ostala rodbina i posjetitelji djeteta moraju se pridržavati vremena posjeta koje vrijedi za odrasle bolesnike.

U sastvu odjela djeluje i Dnevna bolnica, u kojoj su 3 kreveta, a u koju se primaju bolesnici radi kraće dijagnostičke obrade i manjih terapijskih zahvata. U Dnevnu bolnicu bolesnik može biti primljen najmanje 6, a najviše 24 sata, nakon čega se otpušta kući ili biva hospitaliziran.