Odjel za infektivne bolesti OB Sisak – nalazi se u prizemlju zgrade stare pedijatrije (ulaz osoblje).

Telefon: 044 553 113 (liječnici); 044 553 134 (medicinske sestre)

E-mail: infektologija@obs.hr

Vrijeme informacija o bolesnicima s liječnikom: svaki dan od 15 – 16 h na telefon 044 553 113 ( dok traje epidemija covid – 19 samo telefonom)

U isto vrijeme obitelj može kratko – kroz prozor, vidjeti svog člana te ako žele, donijeti stvari za osobnu higijenu i manju količinu hrane koja nije lako kvarljiva i koju bolesnik može potrošiti u kratkom vremenu.

Voditelj odjela: Tonka Jozić Novinc, dr.med. – specijalist infektologije

Liječnici na odjelu:
Robert Škara, dr.med. specijalist infektologije
Filip Ivanković, dr.med. specijalizant infektologije
Ana Marija Jelčić, dr.med. specijalizant infektologije
Karla Sladoljev Sikirić, dr.med. specijalizant infektologije

Glavna sestra odjela: Martina Keser, bacc.med.techn.

V.D. glavne sestre odjela: Mirjana Dvorneković, bacc.med.techn.

Hitna COVID ambulanta i dnevna COVID bolnica nalaze se u kontejnerima ispred zgrade stare pedijatrije.

Radno vrijeme 0 – 24 h.

Opća infektološka ambulanta nalazi se u kontejneru nasuprot stare zgrade pedijatrije (uz kapelicu), a radno vrijeme je 8 – 16 h ( za vrijeme COVID pandemije samo naručeni bolesnici)