Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2024. godinu.(objavljeno u EOJN 04.01.2024.)

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu – I. rebalans

Plan nabave za 2024. godinu – II. rebalans

Plan nabave za 2024. godinu – III. rebalans

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2023. godinu.(objavljeno u EOJN 30.12.2022.)

Plan nabave za 2023. g.

Plan nabave za 2023. – I. rebalans

Plan nabave za 2023. – II. rebalans

Plan nabave za 2023. – III. rebalans

Plan nabave za 2023. – IV. rebalans

Plan nabave za 2023. – V. rebalans

Plan nabave za 2023. – VI. rebalans

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2022. godinu.(objavljeno u EOJN 03.12.2021.)

Plan nabave za 2022. g.

Plan nabave 2022. – I. rebalans

Plan nabave 2022. – II. rebalans

Plan nabave 2022. – III. rebalans

Plan nabave 2022. – IV. rebalans

Plan nabave 2022. – V. rebalans

Plan nabave 2022. – VI. rebalans

Plan nabave 2022. – VII. rebalans

—————————————————————————————–

Plan nabave za 2021. g.

Plan nabave za 2021. g. – I rebalans

Plan nabave za 2021. g. – II rebalans

Plan nabave za 2021. g. – III rebalans

Plan nabave za 2021. g. – IV rebalans

Plan nabave za 2021. g. – V rebalans

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2020. godinu.(objavljeno u EOJN 13.01.2020.)

Plan nabave za 2020. g.

Plan nabave za 2020. g. – I rebalans

Plan nabave za 2020. g. – II rebalans

Plan nabave za 2020. g. – III rebalans

Plan nabave za 2020. g. – IV rebalans

Plan nabave za 2020. g. – V rebalans

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2019. godinu.(objavljeno u EOJN 23.01.2019.)

Plan nabave za 2019. g.

Plan nabave za 2019. g. – I rebalans

Plan nabave za 2019. g. – II rebalans

Plan nabave za 2019. g. – III rebalans

Plan nabave za 2019. g. – IV rebalans

Plan nabave za 2019. g. – V rebalans

Plan nabave za 2019. g. – VI rebalans

Plan nabave za 2019. g. – VII rebalans

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2018. godinu.

Plan nabave za 2018. g.

Plan nabave za 2018. g. – I rebalans

Plan nabave za 2018. g. – II rebalans

Plan nabave za 2018. g. – III rebalans

Plan nabave za 2018. g. – IV rebalans

Plan nabave za 2018. g. – V rebalans

Plan nabave za 2018 g. – VI rebalans

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2017. godinu.

Plan nabave za 2017. g.

Plan nabave za 2017. g. – I rebalans

Plan nabave za 2017. g. – II rebalans

Plan nabave za 2017. g. – III rebalans

Plan nabave za 2017. g. – IV rebalans

Plan nabave za 2017. g. – V rebalans

Plan nabave za 2017. g. – VI rebalans

PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (JEDNOSTAVNA NABAVA)

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13, 143/13) prilažemo Plan nabave za 2016. godinu.

Plan nabave za 2016. g.

Plan nabave za 2016. g. – I rebalans

Plan nabave za 2016. g. – II rebalans

Plan nabave za 2016. g. – III rebalans

Plan nabave za 2016. g. – IV rebalans

Plan nabave za 2016. g. – V rebalans

Plan nabave za 2016. g. – VI rebalans

Plan nabave za 2016. g. – VII rebalans

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13, 143/13) prilažemo Plan nabave za 2015. godinu.

Plan nabave za 2015. g.Plan nabave za 2015. g. – rebalansPlan nabave za 2015. g. – II rebalansPlan nabave za 2015. g. – III rebalansPlan nabave za 2015. g. – IV rebalans

Plan nabave za 2015. g. – V rebalans

Plan nabave za 2015. g. – VI rebalans

Plan nabave za 2015. g. – VII rebalans

Plan nabave za 2015. g. – VIII rebalans

Plan nabave za 2015. g. – IX rebalans

Plan nabave za 2015. g. – X rebalans

Plan nabave za 2015. g. – XI rebalans

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13, 143/13) prilažemo Plan nabave za 2014. godinu.

Plan nabave za 2014. g.

Plan nabave za 2014. g. – rebalans

Plan nabave za 2014. g. – rebalans II

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11, 83/13, 143/13) prilažemo Plan nabave za 2013. godinu.

Plan nabave za 2013. g.

Plan nabave za 2013. g. – 1 rebalans

Plan nabave za 2013. g. – 2 rebalans

Plan nabave za 2013. g. – 3 rebalans

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine 90/11) prilažemo Plan nabave za 2012. godinu.

Plan nabave za 2012. g. – III rebalans