Pretraga je neinvazivna, bolesnik nije izložen zračenju niti drugim štetnim agensima. Ambulanta radi srijedom i četvrtkom od 9:oo – 15:oo h. Nalaz se dobije odmah nakon završene pretrage.