EVOCIRANI POTENCIJALI (vidni – VEP, somatosenzorni – SSEP, za n. tibijalis i n. medijanus, auditivni – AEP)

Pretraga nije invazivna, pacijent treba doći oprane kose bez laka i gela, sa sobom uzeti naočale i leće ako ih nosi i kompletnu medicinsku dokumentaciju. Pri obavljanju pretrege bolesnik nije izložen zračenju niti drugim agensima. Radno vrijeme ambulante je petkom od 8:oo – 14:oo h. Nalazi se podižu u EEG laboratoriju. Čeka se do 7 dana.