ULTRAZVUK SRCA (zgrada stare interne – prizemlje)

Rad ambulante: 10:oo – 16:oo h, treći četvrtak u mjesecu od 16:oo – 19:oo h.

Telefon: 044/553-178

Liječnici:
Ivan Horvat, dr.med., specijalist internist – subspecijalist kardiolog
Silvana Misir, dr.med., specijalist internist – subspecijalist kardiolog
Dr.sc. Diana Balenović, dr.med., specijalist internist – subspecijalist kardiolog
Dinko Šolić, dr.med., specijalist internist – subspecijalist kardiolog
Ivana Šmit, dr.med., specijalist internist (na subspecijalizaciji iz kardiologije)

UPUTE:
1. UZV srca se obavlja uz prethodnu indikaciju i pregled interniste, kardiologa ili onkologa.
2. Prilikom pregleda je potrebno predočiti medicinsku dokumentaciju, a na uputnici treba biti označena svrha pregleda (kao npr. kontrola nakon operacije valvule, procjena radi uvođenja ili nastavka onkološke terapije, …).
3. Na dan pregleda ispitanik mora uzeti svu propisanu terapiju koju inače uzima.
4. Prije pregleda redovno uzeti hranu.
5. Pregledu treba pristupiti prikladno odjeven. Poželjno je ponijeti ručnik.
6. Obavezno je dati ispravan broj telefona na koji je moguće ostvariti kontakt ukoliko bi došlo do izmjene termina (dati i ime liječnika u PZZ).
7. Ukoliko je ispitanik spriječen doći na predviđeni termin molimo javiti na telefon 553-184.