Kardiološka poliklinika se nalazi na 2. katu centralnog paviljona a sastoji od Kardiološke ambulante, EKG ambulante, Ambulante za UZV srca, Ambulante za ergometriju, Ambulante za HOLTER EKG-a i KMAT, narudžbe se vrše preko centralnog naručivanja – 044 553 344 i 044 553 345

UPUTE:
1. UZV srca se obavlja uz prethodnu indikaciju i pregled interniste, kardiologa ili onkologa.
2. Prilikom pregleda je potrebno predočiti medicinsku dokumentaciju, a na uputnici treba biti označena svrha pregleda (kao npr. kontrola nakon operacije valvule, procjena radi uvođenja ili nastavka onkološke terapije, …).
3. Na dan pregleda ispitanik mora uzeti svu propisanu terapiju koju inače uzima.
4. Prije pregleda redovno uzeti hranu.
5. Pregledu treba pristupiti prikladno odjeven. Poželjno je ponijeti ručnik.
6. Obavezno je dati ispravan broj telefona na koji je moguće ostvariti kontakt ukoliko bi došlo do izmjene termina (dati i ime liječnika u PZZ).
7. Ukoliko je ispitanik spriječen doći na predviđeni termin molimo javiti na telefon 553-184.