Voditelj Odjela:
mr. sc. Milena Peša-Morožin, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije

Glavna sestra Odjela:
Ana Kuzmić, mag. med. techn.

Odjel za psihijatriju smješten je u dispanzeru, iza zgrade ginekologije. Organizacija rada funkcionira po principu polikliničko-konzilijarne djelatnosti. Sastoji se od specijalističkih psihijatrijskih ambulanti i ambulante psihologa. Rad s pacijentima odvija se primjenom psihofarmakoterapije i psihoterapije. Timskim pristupom liječničkog i medicinskog osoblja te stručnjaka iz psihosocijalnog područja omogućava se uvid u cjelokupno stanje pacijenta.

  • Poliklinička djelatnost Odjela za psihijatriju sastoji se od opće psihijatrijske ambulante, ambulante za biologijsku psihijatriju, ambulante za dječju i adolescentnu psihijatriju,  te ambulante za psihodijagnostiku.
  • Zbrinjavanje i rješavanje socijalne problematike pacijenata uključuje rad socijalnih radnica koje sudjeluju u konzilijarnom radu na svim odjelima bolnice.

Radno vrijeme: 8 – 20 sati

Kontakt: +385 (0)44 55 32 13
E-mail: psihijatrija@obs.hr

DJELATNICI

LIJEČNICI

Helena Blečić-Bifflin, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije
Mia Antić, dr. med., specijalist dječje i adolescentne psihijatrije
Tihana Vukošić, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije

VANJSKI SURADNICI

Anto Krešo, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist za alkoholizam i druge ovisnosti (Neuropsihijatrijska bolnica „dr. Ivan Barbot”)
Suzana Junaci, dr. med., specijalist psihijatrije (Neuropsihijatrijska bolnica „dr. Ivan Barbot”)

SPECIJALIZANTI

Marija Štracak, dr. med., specijalizant psihijatrije
Petra Sulić, dr. med. specijalizant psihijatrije

MEDICINSKE SESTRE

Jela Pilipović, med. techn.
Zora Pavešić, med. techn.
Mirela Tomičić, med. techn.

PSIHOLOZI

Dragica Treursić Uljanić, mag. psych.
Josipa Šarić, mag. psych.

SOCIJALNI RADNICI

Snježana Pintarić, mag. act. soc.
Danijela Valentić, mag. act. soc.