Voditelj Odjela:
Nina Tafra, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije

Glavna sestra Odjela:
Ana Kuzmić, mag. med. techn.

                Odjel za psihijatriju smješten je u dispanzeru, iza zgrade ginekologije, a također djeluje u dislociranom prostoru Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić” u Petrinji. Organizacija rada funkcionira po principu polikliničko-konzilijarne djelatnosti. Sastoji se od specijalističkih psihijatrijskih ambulanti i ambulante psihologa. Rad s pacijentima odvija se primjenom psihofarmakoterapije i psihoterapije. Timskim pristupom liječničkog i medicinskog osoblja te stručnjaka iz psihosocijalnog područja omogućava se uvid u cjelokupno stanje pacijenta.

  • Poliklinička djelatnost Odjela za psihijatriju sastoji se od opće psihijatrijske ambulante, ambulante za biologijsku psihijatriju, ambulante za dječju i adolescentnu psihijatriju,  ambulante za psihoterapiju, te ambulante za psihodijagnostiku.
  • Zbrinjavanje i rješavanje socijalne problematike pacijenata uključuje rad socijalne radnice koja sudjeluje u konzilijarnom radu na svim odjelima bolnice.

Radno vrijeme: 8 – 20 sati

Kontakt: Ambulanta  (Sisak)  +385 (0)44 55 32 13
Ambulanta (Petrinja) +385 (0)44 52 79 46
E-mail: psihijatrija@obs.hr

DJELATNICI

LIJEČNICI

mr. sc. Milena Peša-Morožin, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije, subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije
Helena Blečić-Bifflin, dr. med., specijalist psihijatrije
Ines Gverić Korkut, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist biologijske psihijatrije

VANJSKI SURADNICI

Anto Krešo, dr. med., specijalist psihijatrije, subspecijalist za alkoholizam i druge ovisnosti (Neuropsihijatrijska bolnica „dr. Ivan Barbot”)

SPECIJALIZANTI

Mia Antić, dr. med., specijalizant psihijatrije
Marija Štracak, dr. med., specijalizant psihijatrije

MEDICINSKE SESTRE

Snježana Bogović, med. techn.
Jela Pilipović, med. techn.
Zora Pavešić, med. techn.
Vlasta Dubmović, med. techn.

PSIHOLOZI

Dragica Treursić Uljanić, mag. psych.
Josipa Šarić, mag. psych.

SOCIJALNI RADNICI

Snježana Pintarić, mag. act. soc.
Danijela Valentić, mag. act. soc.