Pročelnik Službe:
Antun Šarić, dr.med., v.d.

Glavna sestra Službe:
Alma Harčević, bacc.med.techn.

Telefon: 044 553 334
Tajnica: 044 553 328
e-mail: kirurgija@obs.hr
Služba za kirurgiju sastoji se od 6 odjela, te kirurške poliklinike. Služba ima 27 liječnika specijalista, 7 specijalizanata, te 110 medicinskih sestara.

Kirurška poliklinika

Voditelj Kirurške poliklinike:
Davorin Stojaković, dr.med. v.d.
Glavna sestra:
Josipa Laktašić, bacc.med.techn.
Telefon: 044 553 326 i 044 553 328

Odjel za traumatologiju i ortopediju

Voditelj odjela:
Abel Balaško, dr. med. – V.D.

Glavna sestra:
Miroslava Brigljević, dipl.med.techn.

Telefon: 044 553 331

Odjel za dječju i plastičnu kirurgiju

Voditelj odjela:
Jelena Putnik, dr.med.

Glavna sestra:
Jasenka Dubravčić, bacc. med. techn.

Telefon: 044 553 306

Odjel za abdominalnu kirurgiju i kiruršku onkologiju

Voditelj odjela:
Denis Sabljak, dr.med. v.d.

Glavna sestra:
Martina Mutavčić Vujić, bacc.med.techn.

Telefon: 044 553 336

Odjel za vaskularnu kirurgiju

Voditelj odjela:
Mladen Loparić, dr.med. v.d.

Glavna sestra:
Mihaela Palaić, bacc.med.techn.

Popis liječnika:
Mladen Loparić, dr.med. specijalist vaskularne kirurgije

Telefon: 044 553 195

Odjel za urologiju

Voditelj odjela:
Miroslav Japjec, dr. med., V.D.

Glavna sestra:
Marina Durbić, bacc.med.techn.

Telefon: 044 553 318

Odjel operacije

Voditelj odjela:
Darko Kolar, dr.med.

Glavna sestra:
Elvira Medved, mag. med. techn.

Telefon: 044 553 129
e-mail: operacija@obs.hr

Odjel ima pet kirurških, tri ginekološke, jednu urološku, jednu okulističku, dvije otorinolaringološke i jednu operacijsku dvoranu za oralnu kirurgiju. Operacijske dvorane su opremljene visoko sofisticiranom medicinskom opremom i instrumentarijem za izvođenje zahvata na području opće kirurgije, dječje kirurgije, traumatologije, urologije, vaskularne kirurgije, ortopedije, ginekologije, oftalmologije, oralne kirurgije i otorinolaringološke kirurgije.

POPIS LIJEČNIKA PO ODJELIMA

DJEČJA I PLASTIČNA KIRURGIJA

Jelena Putnik, dr. med.,specijalist opće kirurgije, subspecijalist plastične kirurgije
Marčec Mateja,dr. med., specijalist dječje kirurgije
Vedrana Nikić Čižmek, dr.med.- specijalizantica dječje kirurgije

TRAUMATOLOGIJA I ORTOPEDIJA

Lovrenčić Franjo, dr. med., specijalist opće kirurgije
Ivan Marijetić, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Abel Balaško, dr. med., specijalist opće kirurgije, subspec. traumatologije
Harapin Marijan, dr.med., specijalist opće kirurgije
Mr. sc. Zdenko Beck, dr. med.spec.ort., specijalist ortopedije i traumatologije
Gordana Sunko, dr. med. spec.ort., specijalist ortopedije
Ana Vuković Pirkl, dr. med., spec. ort., specijalist ortopedije i subspecijalist dječje ortopedije
Dubravko Jančić, dr. med., spec. ort., specijalist ortopedije, subspecijalist kirurgije lokomotornog sustava
Tomislav Gjurašin, dr. med., specijalist ortopedije i traumatologije
Sven Samošćanec, dr.med.- specijalizant traumatologije i ortopedije
INGA KUNERT, dr.med., specijalizant traumatologije i ortopedije
Patrik Javor, dr.med. specijalizant traumatologije i ortopedije

ABDOMINALNA KIRURGIJA I KIRURŠKA ONKOLOGIJA

Obradović Želimir, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Stojaković Davorin, dr. med.,specijalist opće kirurije
Franceschi Antun, dr. med.,specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Gjoni Robert, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Gvozdenović Tijana, dr. med., specijalistica abdominalne kirurgije
Kolar Darko, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Milostić Damir, dr. med. specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Šarić Antun, dr. med., specijalist opće kirurgije i subspecijalist abdominalne kirurgije
Igor Vrga, dr.med. – specijalist opće kirurgije
Sabljak Denis, dr. med. – specijalist opće kirurgije

VASKULARNA KIRURGIJA

Mladen Loparić, dr.med. specijalist vaskularne kirurgije
Vitomira Šajnović- specijalizant vaskularne kirurgije
Nikolina Ružak – specijalizant vaskularne kirurgije

ODJEL ZA UROLOGIJU

Mr. sc. Tomislav Dujmenović, dr. med – spec. urolog
Miroslav Japjec, dr. med. – spec. urolog., subspecijalist urološke onkologije
Mirjana Livojević, dr.med. – spec. urolog.
Alijagić Endi dr.med., spec. urologije
Marin Puhanić dr.med., specijalizant urologije