Pretraga se radi srijedom od 8:oo – 12:oo h. Na pretragu se naručuje i čeka se oko 14 dana.