Ambulanta za pedijatrijsku  alergologiju i kliničku imunologiju

Ines Zukan, dr.med.

Obavljaja se u prostorima zgrade psihijatrije (iza zgrade ginekologije).

Radno vrijeme: ponedjeljak 8-16 h

Telefon:044/553-341

Narudžbe se vrše putem centralnog naručivanja.