Radno vrijeme: srijeda, četvrtak, petak 8.oo – 12.oo h.
Ponedjeljak i utorak 15.oo – 19.oo h.

Telefon: 044 553 372 i 044 553 373