Obavlja se u sklopu kardiološke ambulante.

Pretraga nije bolna, traje ovisno o dobi djeteta od 30 – 60 minuta, kod male djece potrebno donijeti dudu varalicu i bočicu sa tekućinom.

Obavljaja se u prostorima zgrade psihijatrije (iza zgrade ginekologije).