AMBULANTA ZA ERGOMETRIJU

Rad ambulante: ponedjeljak – petak 8:00-16:00 sati; prvi utorak i druga srijeda u mjesecu od 10:00-18:00 sati.

Telefon: 044/553-178

Liječnici: svi liječnici Odjela za kardiologiju i Odjela za pojačanu internističku skrb s koronarnom jedinicom prema rasporedu za tekući mjesec

Medicinske sestre:
Kristina Šnihur, bacc.med.techn.
Vesna Brigljević, med.sestra