Opća i hitna infektološka ambulanta rade do 16.00 sati u prizemlju zgrade, a nakon 16.00 sati hitna infektološka ambulanta radi na odjelu, III kat zgrade.