Kardiološka poliklinika se nalazi na 2. katu centralnog paviljona a sastoji od Kardiološke ambulante, EKG ambulante, Ambulante za UZV srca, Ambulante za ergometriju, Ambulante za HOLTER EKG-a i KMAT, narudžbe se vrše preko centralnog naručivanja – 044 553 344 i 044 553 345

Transtorakalna ehokardiografija (TTE) je pretraga kojom utvrđujemo morfološki izgled i funkciju srčanog mišića, zalistaka i perikarda, te ascedentne aorte. Obavlja se tako da se ispitanika skine do pojasa, te ga se polegne u ležeći položaj na lijevome boku. Potom se sondom na koju stavljamo gel traži slika srca u predviđenim pozicijama. Pretraga traje prosječno 30 minuta, a kod težih grešaka srca i do 60 minuta. Bezbolna je i nije potrebna premedikacija. OBAVEZNO je na pregled donijeti SVU MEDICINSKU DOKUMENTACIJU!!

Ukoliko uspijemo nabaviti novi suvremeniji ehokardiografski aparat nadamo se da ćemo uskoro raditi i trensezofagealnu ehokardiografiju (TEE). Tom pretragom se može dobiti bolji uvid u morfologiju srca i procjenu težine valvularne greške što je bitno u procjeni najpovoljnijeg vremena za ev. operativni zahvat.

Također se verificiraju vegetacije manje od 3 mm koje se TTE-om ne mogu vidjeti (to je bitno u liječenju i dijagnostici endokarditisa), te trombotičke mase najčešće u aurikuli lijeve pretklijetke koje su najčešći uzrok tromboembolijskim incidentima. Ovo je bitna pretraga kojom se verificira stupanj disekcije aorte.