KOMISIJA ZA UNUTARNJI NADZOR
Kristina Mikulić-Engler, dr. med. – predsjednik

POVJERENSTVO ZA INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE
Martina Radmanović-Škrbić, dr.med. – predsjednik
Janica Miković, bacc.med.techn.
E-mail: ihi@obs.hr

POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE
Andrea Lončar, dr.med. – predsjednica

ETIČKO POVJERENSTVO
Andrea Lončar, dr.med. – predsjednica

KOORDINATOR ZA RIJETKE BOLESTI
U OB “Dr. Ivo Pedišić” Sisak, koordinatorom za rijetke bolesti imenovana je Mateja Zlomislić, dr.med. – spec. pedijatar.

POVJERENSTVO ZA KVALITETU
Marin Repustić, univ.mag.admin.sanit. – predsjednik