Voditelj jedinice

Marin Repustić, univ.mag.admin.sanit., dipl.med.tehn.
Tel: 044 553 238

Djelatnici jedinice

Gordana Jurić, magistra sestrinstva – stručni suradnik za kvalitetu zdravstvene zaštite
Mirela Lovreković, diplomirana med. sestra – stručni suradnik za palijativnu skrb
TEL: 044 553 325

E-mail: jzk@obs.hr

POVIJEST USTROJSTVENE JEDINICE
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite osnovana je 8.06.2011. godine, sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite („N.N.“ br. 107/2007) kojim  se utvrđuje obaveza zdravstvene ustanove koja ima više od 40 zaposlenih radnika da ustroji posebnu Jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite. 

DJELATNOST JEDINICE
– prati propise iz domene poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i  socijalne skrbi, akreditacije i kategorizacije bolnice
– potiče i provodi aktivnosti na osiguranju i poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u suradnji s predstavnicima za kvalitetu svake ustrojstvene jedinice bolničke ustanove
– prikuplja, obrađuje, raspoređuje,  analizira i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite i  socijalne skrbi, o akreditaciji i kategorizaciji bolnice
– dokumentiranje provedenih zdravstvenih postupaka i analiza rezultata tih postupaka u cilju poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   
– sustavno prati i i procjenjuje obavljanje i rezultate zdravstvenih  postupaka
– planira i provodi aktivnosti za  poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i prevladavanje uočenih nedostataka u cilju ostvarivanja učinkovitosti zdravstvenih postupaka
– provodi pripreme vezano za akreditacijski postupak
– sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete
– predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite
– surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu