Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Voditelj jediniceMarin Repustić, univ.mag.admin.sanit., pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Djelatnici jediniceMarina Šimunić, dipl. med. sestra, stručni suradnik za kvalitetuGordana Jurić, dipl. med. sestra, sestra za edukaciju Telefon: 044 553 325Faks: 044 553 125 E-mail: jzk@obs.hr POVIJEST USTROJSTVENE JEDINICEJedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite osnovana je 8.06.2011. godine, sukladno članku 10. stavak 2. Zakona o…

Pročitajte više