Javna nabava

SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA Temeljem čl. 76 i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/2016) obavještavamo da: – ravnatelj Opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak te s njim povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskim subjektima te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskih…

Pročitajte više

Pravilnik o provedbi nabave

PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (BAGATELNA NABAVA) NAPUTAK ZA PROVEDBU NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI PRAVILNIK O…

Pročitajte više

Plan nabave

Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2024. godinu.(objavljeno u EOJN 04.01.2024.) Plan nabave za 2024. godinu Plan nabave za 2024. godinu – I. rebalans Plan nabave za 2024. godinu – II. rebalans Plan nabave za 2024. godinu – III. rebalans Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj…

Pročitajte više

Pregled sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora 2022. g. Pregled sklopljenih ugovora 2021. g. Pregled sklopljenih ugovora 2020. g. Pregled sklopljenih ugovora u 2019. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Pregled sklopljenih ugovora 2019. g. Pregled sklopljenih ugovora za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine Pregled sklopljenih ugovora u 2018. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN…

Pročitajte više

Izvješće

21. prosinac 2017. IZVJEŠĆE – Predmet nabave: Ostali lijekovi II, ev.br.22/2018 13. prosinac 2017. IZVJEŠĆE – Predmet nabave; lijekovi 04. prosinac 2017. Predmet nabave: Reagensi za biokemijsko – hematološki laboratorij 28. studeni 2017. Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal za operaciju 23. studeni 2017. Predmet nabave: Jednokratni potrošni medicinski materijal 20. studeni 2017. Predmet nabave: Otopine…

Pročitajte više

Savjetovanje

14. prosinac 2017 g. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: Predmet nabave: Lijekovi II Dokumentacija o nabavi Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: Lijekovi II Troškovnici 4. prosinac 2017 g. Prethodno savjetovanje sa…

Pročitajte više

Poziv za dostavu ponuda za postupke za koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

10. lipanj 2022. Poziv za dostavu ponuda za postupa Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu Stare bolnice Petrinja Poziv za dostavu ponuda Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrade stare bolnice u Petrinji Troškovinik 18. ožujka 2022. Izrada projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrade Jodnog lječilišta Poziv za dostavu ponude Troškovnik projekta obnove zgrade Jodnog…

Pročitajte više