Pravilnik o provedbi nabave

PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (BAGATELNA NABAVA) NAPUTAK ZA PROVEDBU NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI PRAVILNIK O PROVEDBI NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA NA KOJU SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI (JEDNOSTAVNA NABAVA)

Pročitajte više

Plan nabave

Plan nabave za 2021. g. Plan nabave za 2021. g. – I rebalans Plan nabave za 2021. g. – II rebalans Plan nabave za 2021. g. – III rebalans Sukladno čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine br. 120/2016) prilažemo Plan nabave za 2020. godinu.(objavljeno u EOJN 13.01.2020.) Plan nabave za 2020. g. Plan…

Pročitajte više

Pregled sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora 2021. g. Pregled sklopljenih ugovora 2020. g. Pregled sklopljenih ugovora u 2019. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Pregled sklopljenih ugovora 2019. g. Pregled sklopljenih ugovora za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine Pregled sklopljenih ugovora u 2018. godini temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Pregled sklopljenih ugovora 2018.…

Pročitajte više

Izvješće

21. prosinac 2017. IZVJEŠĆE – Predmet nabave: Ostali lijekovi II, ev.br.22/2018 13. prosinac 2017. IZVJEŠĆE – Predmet nabave; lijekovi 04. prosinac 2017. Predmet nabave: Reagensi za biokemijsko – hematološki laboratorij 28. studeni 2017. Predmet nabave: Potrošni medicinski materijal za operaciju 23. studeni 2017. Predmet nabave: Jednokratni potrošni medicinski materijal 20. studeni 2017. Predmet nabave: Otopine…

Pročitajte više

Savjetovanje

14. prosinac 2017 g. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: Predmet nabave: Lijekovi II Dokumentacija o nabavi Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave za predmet nabave: Lijekovi II Troškovnici 4. prosinac 2017 g. Prethodno savjetovanje sa…

Pročitajte više

Poziv za dostavu ponuda za postupke za koje se ne primjenjuje zakon o javnoj nabavi

16. lipanj 2016. Predmet: Poziv za dostavu Ponude za nabavu licenci – mrežni nadzor i administracija., ev. broj nabave: 83/2016 26. travnja 2016. Predmet: Poziv za dostavu Ponude za mehaničko i kemijsko čišćenje sustava ventilacije i klimatizacije s izmjenom filtera i validacijom prostora u 2016. godini Predmet: Poziv za dostavu Ponude za održavanje opreme centralne…

Pročitajte više

Javna nabava

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA Temeljem čl. 76 i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/2016) obavještavamo da: -ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak te povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u pravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s…

Pročitajte više