U Općoj bolnici “dr. Ivo Pedišić” Sisak od 25.05.2021. ponovno će biti dozvoljena pratnja na porodu pod slijedećim uvjetima:

1. Ukoliko je partner odnosno pratnja na porodu preboljela COVID-19 unutar 6 mjeseci i o tome ima medicinsku dokumentaciju.
2. Ukoliko partner odnosno pratnja na porodu ima potvrdu o primitku druge doze cjepiva i ako je od primitka druge doze cjepiva prošlo najmanje 2 tjedna.
3. Ukoliko partner odnosno pratnja na porodu raspolaže negativnim testom na COVID-19.

Partner odnosno pratnja na porodu za vrijeme boravka u rađaonici nužno mora imati osobnu zaštitnu opremu: FFP2 masku, nazuvci za cipele, jednokratni zaštitni ogrtač i zaštitne rukavice, također mora poštivati pravilo minimalnog napuštanja prostora rađaonice. Za pratnju na porodu nije nužno pohađati trudnički tečaj tijekom pandemije. Pri dolasku pratnje na porod osoba u pratnji mora se javiti primalji u hitnoj ginekološkoj ambulanti i dostaviti dokaze o preboljeloj bolesti, cijepljenju ili negativni test na COVID-19. Ukoliko potrebni dokazi nisu prikazani, osobi u pratnji neće biti dozvoljen pristup u rađaonicu. Osoba u pratnji prije odlaska u rađaonicu prolazi će kroz postupak trijaže na ulazu u zgradu ginekologije. Trudnicama koje su COVID-19 pozitivne i dalje nije dozvoljena pratnja na porodu.

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA KVALITETU
Marin Repustić, univ.mag.admin.sanit., dipl.med.techn. v.r.