Udruga za RAne- hrvatska inicijativa i Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić” Sisak udružili su snage, te 31. ožujka 2023. godine u prostoru Poduzetničkog inkubatora Sisak – PISAK – organizirali tečaj III. kategorije pod nazivom Kronične rane- „Epidemija današnjice”.

Tečaj je bio namijenjen medicinskim sestrama/tehničarima koji u svom djelokrugu rada dolaze u doticaj sa kroničnim rana, te sudjeluju u njihovu zbrinjavanju (kućna njega, patronaža, poliklinička i zdravstvena skrb na odjelu).

Na tečaju je sudjelovalo oko 50 medicinskih sestara/tehničara iz svih dijelova Hrvatske.
Sastavni dijelovi ovog tečaja su bila predavanja, prikazi slučajeva, te interaktivne radionice tijekom kojih su sudionici aktivno sudjelovali u debridmanu i obradi rane.

Polaznike tečaja su na početku pozdravili pomoćnik ravnatelja Marin Repustić, univ.mag.admin.sanit., dipl.med.tehn., predsjednica Udruge za Rane- hrvatska inicijativa doc.dr.sc. Mirna Žulec, mag.med.techn., Alen Breček, mag.med.techn. – pročelnik Odjela za sestrinstvo Veleučilište Ivanić – Grad, te Jasminka Stančić mag.med.techn. – glavna sestra Službe za interne bolesti OB Sisak i zamjenica pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo.

Svoje znanje i iskustvo podijelili su s nama predavači:
– Ivana Peterle Kesner, bacc.med.techn., prvostupnica u Kirurškoj poliklinici OB Sisak, ujedno i tajnica Udruge za RAne – hrvatska inicijativa,
– doc.dr.sc. Mirna Žulec, mag.med.techn. Predsjednica Udruge za Rane- hrvatska inicijativa, Poliklinika Marija
– Tijana Jonke,bacc.med.techn. – Ambulanta za dijabetičko stopalo, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac Zagreb,
– Martina Mutavčić Vujić, bacc.med.techn. -glavna sestra Odjela za abdominalnu kirurgiju i kiruršku onkologiju,
– Ana Palatinuš, dr.med. – voditeljica Odjela za vaskularnu kirurgiju OB Sisak, podrška tijekom praktičnih radionica.

Spoznaja o važnosti kroničnih rana i implementiranje razvijenih edukacijskih sustava daje nam mogućnosti značajnog unaprijeđenja skrbi za kronične rane, a time i bitnog porasta kvalitete života naših pacijenata.
Ovakav koncept trajnog usavršavanja donio je i mogućnost komunikacije između različitih razina zdravstvene zaštite, te je tako razmjenom iskustava, došlo do pozitivnih pomaka u smislu poboljšanja pružanja usluge pacijentu na relacija kućna njega – patronaža – sekundarna zdravstvena zaštita.

Zahvaljujemo svim sponzorima koji su podržali realizaciju ovog tečaja, te na svojim promotivnim štandovima prikazali dio asortimana koji se koristi pri zbrinjavanju kronične rane.

Izvještaj: Alma Harčević