U organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara uz suradnju sa Sveučilištem Sjever, HKMS te Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice provedena je dvodnevna edukacija tečaja 1. kategorije pod nazivom „Osnove prevencije i kontrole infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u zdravstvenoj njezi“.

Voditeljica edukacije bila je predsjednica Miihaela Kranjčević – Ščurić, uz mnogobrojne suorganizatore koji su svojim znanjem i dugogodišnjim iskustvom u različitim granama medicine pomogli pri vođenju edukacije i samom educiranju tijekom vježbi koje su bile održane oba dana nakon teoretskog dijela edukacije. Na edukaciji je sudjelovalo preko 50 sestara iz cijele Hrvatske.
Ciljevi edukacije bili su uspješno, pravilno te samostalno primijeniti stečene vještine kod postupaka prevencije i kontrole infekcija, uzimanja uzoraka za mikrobiološku obradu, primijeniti pravila asepse, prevenirati i kontrolirati infekcije povezane s visokootpornim mikroorganizmima i onima s visokim potencijalom širenja te promovirati važnost prevencije i kontrole infekcija u radnom okruženju i zajednici.

Edukacija je bila interaktivnog karaktera te su sudionici imali priliku navedeni sadržaj obraditi u okviru predavanja, rada u malim grupama te stečeno znanje provjeriti pisanjem probnog ispita prije početka edukacije te pisanjem istog tog ispita nakon završetka edukacije.

Pavla Obućina, med. sestra, Služba za Interne bolesti