„Bolnica bez zidova – koncept skrbi „24/7/365”-PUB HUB edukacijska radionica i savjetovanje- 17-18.06.2022, Biograd na moru

 

U organizaciji PUB HUB Croatia projektnog tima sa škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar” od 17-18.06.2022. godine, Biograd na moru, održan je skup „ Bolnica bez zidova i „skrbi 24/7/365”na kojem je Opća bolnica Dr. Pedišić imala predstavnika. Cilj skupa bio je obraditi aktualne teme i izazove, ali i inovacije iz područja upravljanja i integracije skrbi. Posebna pažnja bila je posvećena prepoznavanju kritičnih mjesta u integraciji skrbi i zbrinjavanju kompleksnih pacijenata, u okviru koncepata  „Bolnica bez zidova” i „skrbi 24/7/365”. Program i teme bile su povezane sa aktualnim temama, te raspravama o predloženim reformama u zdravstvenom sustavu te socijalnoj skrbi, koordinaciji unutarnjih i vanjskih korisnika bolnice, zatvaranje, koordinacija ili povezivanje ustanova, unapređenje procesa u uvjetima ograničenih resursa, strateško planiranje i odlučivanje.