Nalazi se u kontejneru ispred zgrade ginekologije.

Potrebno je najaviti dolazak na broj 044/553-294.