Odjel se nalazi u prizemlju Centralnog paviljona.

Radno vrijeme odjela: 0-24

 Osnovna zadaća:  prijem svih vitalno ugroženih i hitnih pacijenata.

Hitni ginekološki i hitni pedijatrijski pacijenti se kao i do sada  primaju na matičnim odjelima.

Hitna COVID ambulanta nalazi se pri Odjelu infektologije,u kontejnerima ispred zgrade stare pedijatrije. 

Telefoni  za hitne pozive: 044/553-316  
                                             044/553-183

Informacije i konzultacije o stanju pacijenta se mogu dobiti:
od 15-16 sati, te od 21:00-21:30 na broj: 044/553-409

E-mail: ohbp@obs.hr

Voditelj odjela: Mateja Marčec, dr.med. specijalist dječje kirurgije

Glavni tehničar odjela: Mario Zgurić, bacc.med.techn.

Liječnici na odjelu: Damir Jusufović, specijalist hitne medicine

                               Tanja Suvaljko, specijalist hitne medicine

                               Željko Guštin, uža specijalnost – intenzivna medicina, spec. hitne medicine

                               Mladen Loparić, specijalist vaskularne kirurgije

                               Martina Pastorčić, dr.med.

Osim specijalista hitne medicine, u prijemu, obradi i liječenju pacijenata rade specijalizanti naše bolnice, te kao konzilijarni liječnici i specijalisti drugih grana medicine.

Na odjelu radi 34 medicinskih sestara i tehničara, od toga 12 s višom ili visokom stručnom spremom, te pet administrativnih tajnika.