Poštovani pacijenti,

Opća bolnica “dr. Ivo Pedišić” Sisak teži stalnom napretku i brizi prema našim pacijentima pa sa danom 8.3.2023. krećemo sa slanjem SMS poruka kao podsjetnika za preglede i pretrage za koje ste naručeni u našoj ustanovi. Poruke će se slati 5 dana prije termina pregleda ili pretrage i služe da Vas podsjete na termin koji imate zakazan u našoj ustanovi, a u slučaju da ste pregled ili pretragu već obavili, molimo Vas da obavezno nazovete 044/553-344 te nas o tome obavijestite kako bi Vaš termin dobio netko kome je taj pregled ili pretraga potreban.