Z A H V A L N I C A 

 

U  ime Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak i svih njezinih pacijenata i djelatnika, srdačno zahvaljujem

svim donatorima za izvršene donacije za ublažavanje posljedica potresa od i 29. prosinca 2020. godine.

Vaša pomoć i podrška pokazala je da u ovim teškim trenucima nismo sami.

S poštovanjem,

                                                                                                               R A V N A T E LJ

                                                                                               Mr.sc.Tomislav Dujmenović,dr.med.,v.r.

 

Primljene donacije – financijske

Primljene donacije – u naravi