Ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ , mr.sc. Tomislav Dujmenović, dr.med.  u ime bolničke ustanove potpisao je dana, 06. Studenog, 2017.godine Ugovor s grupacijom „Atlantis Project“  sa sjedištem u Washington DC., USA. Spomenuta grupacija posreduje u  međunarodnoj  razmjeni  studenata medicine, javnog zdravstva, sestrinstva, kemije, biologije i fizioterapije s područja, Sjedinjenih američkih država, Velike Britanije, Kanade i Australije.

Ispred „Atlantis Project“ grupacije, Ugovor o međusobnoj suradnji potpisala je gospođa Viktoria Bado. Gospođa Bado iskazala je interes za uključivanjem Opće bolnice Sisak u projekt međunarodne razmjene studenata i na  taj način OB Sisak, otvorena je mogućnost suradnje sa stranim sveučilištima i bolničkim centrima u zemljama iz kojih dolaze studenti na međunarodnu razmjenu. Prva grupa od 30 stranih  studenata u Općoj bolnici  Sisak, boraviti će od svibnja do kolovoza 2018.godine. Osnovna intencija Atlantis grupacije je stvaranje globalnog zdravstvenog sustava s naglaskom na  međunarodnim  edukacijskim programima i stvaranjem platforme za cirkuliranje studenata,  što uvelike pridonosi promociji bolničke ustanove i omogućava etabliranje na međunarodnoj razini.