U organizaciji Hrvatskog društva operacijskih sestara, Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva i Opće bolnice Varaždin u vremenu od 26.-28. listopada, 2017. godine, u Varaždinu je  održan  16. Stručni skup Hrvatskog društva operacijskih sestara, koji je ove godine okupio 160 sestara iz bolničkih ustanova u Republici Hrvatskoj. Tema ovogodišnjeg skupa bila je „ Nove tehnologije u operacijskim salama“, te je na tu temu održan niz kvalitetnih predavanja kroz koje su operacijske sestre govorile o novim tehnologijama, suvremenim kirurškim procedurama i sigurnosti bolesnika u operacijskim salama.

Tema skupa ujedno je  i tema koju zadaje EORNA  -European Operatig Room Nursing Asociattion, a budući je Hrvatsko društvo operacijskih  sestara punopravni član EORNA-e, nužno je održati skup sa zadanom temom. Na skupu su prezentirane slijedeće teme: mišljenja i stavovi studenata sestrinstva o djelokrugu rada operacijske sestre,  E-VITA otvoreni sustav za rekonstrukciju aneurizme aorte, minimalno invazivne operacijske tehnike u traumatološkoj operacijskoj sali, unapređenje perioperativne skrbi tehnološkim napretkom u neurokirurškoj operacijskoj sali, TAMIS – metoda izbora u liječenju određenih tipova tumora rektuma, principi rada operacijske sestre kod operacijskih zahvata s HIPEC-om, principi rada operacijskih sestara kod laserskih operacijskih zahvata, intervencije i zadaci operacijske sestre kod operacije penektomije s regionalnom limfadenektomijom, suvremena tehnologija u dječjoj neurokirurgiji, endoskopsko liječenje vezikoureteralnog refluksa u dječjoj dobi, moderne tehnologije u rješavanju neurovaskularnih bolesti, kompetencije operacijske sestre kod operacije rascjepa usne i nepca i brojna druga predavanja. Iz Opće bolnice Sisak, na Stručnom skupu sudjelovali su Marin Repustić, mag.univ.admin.sanit., dipl.med.techn., Tamara Mirković, med.sestra i Renata Franić, med.sestra. Marin Repustić održao je predavanje s naslovom „ Zdravstvene tehnologije – garancija sigurnosti bolesnika u operacijskoj sali“. Nakon predavanja u slobodnom dijelu skupa uslijedio je posjet  dvorcu u Trakošćanu i obilazak grada Varaždina.