U vremenu od 20. – 21.listopada, 2017. godine u Vodicama, Hotel Olympia Sky,  održan je X.simpozij Hrvatske udruge za rane. Tema simpozija  bila je – Značaj prevencije u razvoju kronične rane. Simpozij je okupio brojne  predavače iz Hrvatske, Slovenije i Švedske, a  nazočilo je  oko 100 sudionika, liječnika, medicinskih sestara i farmaceuta, te ostalih dionika sustava zdravstva koji su na bilo koji način involvirani u prevenciju i liječenje kroničnih rana.

Na simpoziju  je bilo govora o ulozi preventivne medicine u unapređenju zdravstva, organizaciji preventivne skrbi u bolesnika s kroničnom ranom, prevenciji infekcija, preventivnim metodama i postupcima kod pojave tlačnog vrijeda, limfedemu i liječenju limfedema, enterostomama, farmakoekonomici i procjeni vrjednosti preventivnih postupaka pri kroničnim ranama  i legislativi u kliničkoj praksi. Ujedno održane su i brojne radionice: prevencija kroničnog limfedema ruku, prevencija  potkoljeničnog ulkusa, prevencija infekcije, skrb o enterostomi i prevenciji komplikacija, pripremi kronične rane i okolne kože za primjenu potpornih obloga i  pravilnoj primjeni obloga.  Iz Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak na simpoziju su sudjelovali  Marin Repustić, mag.univ.admin.sanit., dipl.med.techn., Nevenka Radišić, dipl.med.sestra, Gordana Jurić, dipl,med.sestra i Mihaela Palaić, bacc.med.techn. Marin Repustić održao je predavanje pod naslovom „Dekubitalni ulkus – indikator sigurnosti bolesnika“, predavanje je održano u sesiji koja se  odnosila na legislativu u kliničkoj praksi.