Dana 28.rujna 2017. na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu održan je 1. Masterclass tečaj usavršavanja za zdravstvene djelatnike “Leadership u zdravstvu”. Na tečaju je sudjelovalo  119 polaznika, te su predavanja uspješno održana s aktivnim diskusijama i  interakcijom između polaznika i predavača.

Na tečaju su bili i djelatnici OB Sisak, Josipa Kurtović, bacc.med.techn sa Odjela neurologije, Danijela Kundrata, dipl.med.techn sa Odjela za gastroenterologiju – Službe za interne bolesti, Jasminka Stančić, dipl.med techn. iz  Službe za interne bolesti te Silvija Canko, mag.med.lab.diag. sa Odjela za patologiju i citologiju. Ovaj tečaj je organiziran s ciljem pružanja sveobuhvatnog uvida u suvremene trendove leadershipa u zdravstvu. Temeljni ciljevi i zadaci ovog stručnog usavršavanja su stjecanje praktičnih vještina i znanja o leadershipu za medicinske sestre, fizioterapeute, radne terapeute, inženjere medicinsko laboratorijske dijagnostike, sanitarne inženjere i radiološke tehnologe primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Od iznimne su važnosti nova saznanja i iskustva prezentirana  na tečaju koja će rezultuirati primjenom u svakodnevnom radu sa ciljem poboljšanja kvalitete rada.

IZVJEŠTAJ PRIPREMILA
Josipa Kurtović, bacc.med.techn.
Odjel  neurologije