U Zagrebu, 5. studenog ove godine, održan je stručni sastanak „Medicinske sestre u liječenju upalnih bolesti crijeva“. Crohnova bolest pripada grupaciji upalnih bolesti crijeva, čiji uzrok nije u potpunosti poznat, a može zahvatiti bilo koji dio probavnog sustava, iako najčešće zahvaća tanko i debelo crijevo. Poznato je da genetska predispozicija ima određenu ulogu, no Crohnova bolest nije nasljedna bolest u klasičnom smislu. Od Crohnove bolesti u Europi boluje 1.4 milijuna ljudi. Pretpostavlja se da u Republici Hrvatskoj od nje boluje oko 2 500 osoba. Ulcerozni kolitis je kronična upala debelog crijeva koja dovodi do simptoma proljeva, boli u abdomenu i krvarenja iz rektuma. Važno je prepoznati ulogu specijaliziranih medicinskih sestara (IBD NURSES) koje su posvećene brizi i praćenju bolesnika s upalnim bolestima crijeva u upravljanju specijalističkim sestrinskim intervencijama za poboljšanje skrbi i praćenju bolesnika, same bolesti, pristup liječenju, otpust, morbiditet i kvalitetu života. Edukacija medicinske sestre čini važan dio skrbi kod pacijenata oboljelih od upalnih bolesti crijeva, jer je medicinska sestra prva osoba od koje će pacijenti tražiti suradnju nakon dijagnosticiranja bolesti. Više na https://www.ecco-ibd.eu/. Budući da su upalne bolesti crijeva još tabu tema o kojoj se malo i nerado govori cilj nam je zajedničkim snagama podizanja svjesnosti javnosti o upalnim bolestima crijeva i poteškoćama s kojima oboljeli moraju svakodnevno živjeti.

Izvještaj pripremila: Danijela Kundrata, bacc.med.techn.
Glavna sestra Odjela gastroenterologije OB Sisak