Od 06.-08. listopada 2016. godine, u Malom Lošinju održan je 15. Stručni skup operacijskih sestara Hrvatske. Skup je održan u organizaciji Hrvatskog društva operacijskih sestara i Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Tema ovogodišnjeg skupa bila je „Perioperacijska zdravstvena skrb- standardne operativne procedure“, te su unutar zadane teme izloženi radovi koji se odnose na sigurnost pacijenata za vrijeme dok je pacijent u skrbi operacijskih sestara, također su održana tematska predavanja iz gotovo svih operacijskih djelatnosti.

Na svečanom otvaranju Stručnog skupa, nazočne je pozdravio gradonačelnik grada Malog Lošinja, gospodin Gari Capeli i  zaželio dobrodošlicu, gospođa Marinka Vlah, glavna sestra Klinike za kirurgiju KBC-a Rijeka pozdravila je sudionike Stručnog skupa u ime pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo Kliničkog bolničkog centra Rijeka,  Snježane Juričić i u svoje osobno ime. U ime Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva skupu se obratila gospođa Slavica Berić s Kliničkog bolničkog centra Zagreb, koja je ujedno i predsjednica Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva. Na kraju svečanog otvaranja, operacijske sestre je pozdravila i zaželjela dobrodošlicu kao i uspješan rad, predsjednica Hrvatskog društva operacijskih sestara, gospođa Ivanka Budiselić Vidaić koja je ujedno održala prezentaciju u kojoj je predstavila Klinički bolnički centar Rijeka.

Stručni dio skupa praćen je vrlo zanimljivim radovima iz područja sustava sigurnosti bolesnika u operacijskim  salama i važnosti uspostave standardnih operativnih procedura kao temeljnog dokumenta kontrole radnih procesa.  Nadalje, operacijske sestre održale su niz predavanja vezano za ulogu operacijske sestre u integriranoj operacijskoj dvorani, ulozi operacijske sestre u perioperacijskoj skrbi kod pacijenta s ozljedom meniskusa, izložen je rad o ulozi operacijske sestre kod razdvajanja sijamskih blizanaca, ulozi operacijske sestre kod zbrinjavanja intrakranijalnih aneurizmi, kod endoskopskih operacija meningeoma središnje lubanjske osnovice. Također su prezentirani radovi o postupcima perioperacijske skrbi i zadaćama operacijskih sestara kod uspostave ECMO postupka, laparoskopske operacije tumora nadbubrežne žlijezde, mini perkutane nefrolitotripsije, kod postavljanja  želučanog elektrostimulatora, poštednog operacijskog liječenja karcinoma dojke i zadaćama operacijske sestre kod rekonstruktivne tumorske endoproteze donjih ekstremiteta i još cijeli niz zanimljivih stručnih radova. Operacijske sestre iz Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak također su bili aktivni sudionici, te su s operacijskim sestrama s KBC Rijeka, KBC Zagreb i KBC Sestre milosrdnice predstavili rad s naslovom „Sustav sigurnosti bolesnika u operacijskim salama-standardne operativne procedure“. Predstavnici naše Ustanove bili su: Marin Repustić, dipl.med.techn., Irena Vukčević, bacc.med.techn., Elvira Medved, bacc.med.techn., Andrea Imprić, medicinska sestra.

Svi izloženi radovi polučili su osnovni zaključak da je jedna od osnovnih zadaća operacijskih sestara  implementacija, održavanje i unapređenje sigurnosti bolesnika u operacijskim salama. Napredak medicinske znanosti i zdravstvene njege uvelike je izmijenio postupak provođenja operacijskih zahvata i postavio mnoge zahtjeve koji se odnose na sigurnost postupka. Intencija formiranja centralnih  operacijskih blokova, unutar kojih su objedinjene sve operacijske struke, nadalje zahtijeva poznavanje različitih operacijskih procedura i polivalentnost operacijskih sestara. Rad operacijskih sestara izrazito je kompleksan i zahtijeva mnoga znanja i poznavanje različitih tehnologija, koje se redovno koriste tijekom operacijskih zahvata. Održavanju i podizanju razine sigurnosti bolesnika, uvelike pridonose standardne operativne procedure za pojedine postupke koje operacijske sestre poduzimaju tijekom skrbi za bolesnika. Standardne operativne procedure temelj su za  oblikovanje dobre organizacijske kulture i oblikovanje pozitivne strategije poslovanja operacijskog bloka. Primjenom standardnih operativnih procedura smanjuje se mogućnost pogreške i propusta u radu operacijskih sestara, također se omogućuje održavanje sljedivosti postupka, ujedno i evaluacija postupaka  tijekom i nakon  provedenog operacijskog zahvata. Na stručnim skupu sudjelovalo je ukupno 250 operacijskih sestara iz gotovo svih bolnica u Republici Hrvatskoj, također je najavljen EORNA kongres, koji se sljedeće godine održava u Grčkoj s napomenom da je Hrvatsko društvo operacijskih sestara i ove godine prijavilo rad koji se odnosi na uspostavu jedinstvene dokumentacije operacijskih sestara.

Izvještaj pripremio. Marin Repustić, dipl.med.techn.