Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju -UMSTHN i ove godine organizirala kongres s međunarodnim sudjelovanjem, koji je ujedno 8 po redu, pod nazivom „Neuroznanost – mudrost–izvrsnost-akcija“ te III. Konferenciju regionalnog Saveza sestrinstva u neuroznanosti ALPE-DUNAV-JADRAN od 21.-24.rujna 2016. u Opatiji, u Grand hotelu „4 opatijska cvijeta“. Kongresu je prisustvovalo oko 100 medicinskih sestara i tehničara iz svih kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja, rehabilitacijskih centara iz Republike Hrvatske kao i medicinske sestre i tehničari iz susjednih zemalja. Cilj kongresa bile su prezentacije znanja, iskustava i vještina medicinskih sestara koje zbrinjavaju neurološkog bolesnika kroz problematiku neuroloških poremećaja jer se sve više pružanje sestrinske zdravstvene skrbi temelji na neuroznanstvenim dokazima koji su stečeni na temelju istraživanja i kliničke prakse.

Pozvana predavanja dala su prikaz istraživačkog rada u području stigmatizacije neurološkog bolesnika, nadomjesku tjelesne tekućine, pisanju istraživačkih radova i ulozi medicinske sestre u ispitivanju lijekova. Sudionici Kongresa upoznati su s novim spoznajama o komunikaciji, procjeni kvalitete zdravstvene njege, prava pacijenata, sigurnosti pacijenata, kvaliteti života, multidisciplinarnom pristupu, hitnim stanjima, rehabilitaciji bolesnika, organizaciji sestrinske službe, edukaciji te razvoju istraživačkog rada. Kvalitetu rada Udruge i ispunjavanje misije i vizije koju si je Udruga zadala još davne 1997.godine prepoznala je i Svjetska asocijacija medicinskih sestara u neuroznanosti i povjerila nam 12.Svjetski kongres sestara u neuroznanosti koji će se održati od 17.-21.rujna 2017. u Opatiji. Stoga je i ovaj Kongres i Konferencija bio generalna proba prezentiranja znanja i vještina za predstojeći Svjetski kongres sestara u neuroznanosti.