U organizaciji KBC Osijek, Hums-a i Društva kirurških sestara održan je 27. Stručni skup društva kirurških sestara Slavonije i Baranje i 16. Stručni skup kirurških sestara Hrvatske u Osijeku 23.-24.09.2016.

Kirurški skup je obilovao kvalitetnim predavanjima iz područja unaprjeđenja kvalitete zdravstvene njege kirurških bolesnika, razvoja profesionalne karijere medicinskih sestara u kirurškoj djelatnosti, sestrinske dokumentacije, etike, uloge mentora kirurške njege učenika u srednjoškolskom obrazovanju. Predavanja su prikazivala konkretne slučajeve, istraživačke ankete, izazove u svakodnevnoj praksi te smo na taj način pokazali napredak u sestrinstvu kao profesiji. Uslijedila je diskusija sa zaključkom kako samo zajedničkom suradnjom, osobnim usavršavanjem i edukacijom mijenjamo stvari na bolje. Na skupu je Opća bolnica “dr.I.Pedišić” Sisak sudjelovala aktivno sa tri predavanja i posterom: Marin Repustić,N.Graho,V Konjovoda,S.Ložnjak” Sljedbenost kirurških pacijenata kroz elektronsku sestrinsku dokumentaciju” ;Tanja Miodrag, Ivanka Benčić- enterostomalni terapeut iz KBC Sestre Milosrdnice “Kvaliteta Života ostomijskih bolesnika u korelaciji s preoperativnim markiranjem stome”;Gordana Jurić,M.Brigljević,M.Palaić “Korištenje modernih obloga kod postoperativnih kirurških rana”(Poster); I. Peterle Kesner,T.Miodrag “Primjena sestrinskog etičkog kodeksa u svakodnevnoj praksi”. Na skupu su prisustvovali Marko Vidušek, Marin Repustić, Nena Radišić, Mihaela Palaić, Miroslava Brigljević, Gordana Jurić, Tanja Miodrag, Ivana Peterle Kesner.

Ovim skupom pokazali smo kako sestre i tehničari iz OB SISAK kvalitetu života naših pacijenata drže visoko na ljestvici prioriteta, te prate i unaprjeđuju našu struku.

Izvješće pripremila: Ivana Peterle Kesner, bacc.med.techn.