KAME – Sisak u Domovinskom ratu

Slavko ŠtimacSAŽETAK Tijekom rata, u kirurško-anesteziološkim mobilnim ekipama (KAME) koje su bile angažirane za sanitetsku potporu jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova bilo je angažirano 85 anesteziologa i 73 anesteziološka tehničara. U ovom radu se kronološki opisuju kretanja KAME-Sisak od 1993. do 1997. godine, te neka važnija zapažanja s aspekta anesteziologa-reanimatora. Autor je kao anesteziolog u sklopu…

Pročitajte više

Povijest bolnice

Prva bolnica u Sisku, tada vojnom Sisku, djelu grada na desnoj obali Kupe, na brdu uz cestu prema Petrinji je otvorena 2. travnja 1806. godine. To su bile dvije barake zidanih temelja s 26 kreveta. 1. siječnja 1839. na sisalčom “berdu” se gradi još jedan bolnički objekt, paviljon za zarazne bolesti sa 16 kreveta. Danas…

Pročitajte više