Kontakt

OPĆA BOLNICA – ”dr. Ivo Pedišić” J.J.Strossmayera 59 44 000 Sisak Hrvatska E-mail: komentari@obs.hr Tel.: 044 553 100 Fax.: 044 531 037 Citologija: citologija@obs.hr Centralno naručivanje pacijenata: cnp@obs.hr Dijabetologija: dijabetes@obs.hr Fizijatrija: fizijatrija@obs.hr Gastroenterologija: gastro@obs.hr Ginekologija: ginekologija@obs.hr Hemodijaliza: hemodijaliza@obs.hr Intrahospitalne infekcije: ihi@obs.hr Infektologija: infektologija@obs.hr Intenzivna skrb: intenzivna@obs.hr Interna: interna@obs.hr Javna nabava: javnanabava@obs.hr Kadrovska služba: kadrovi@obs.hr Kirurgija:…

Pročitajte više