Financijski planovi za 2021. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. Obrazloženje financijskog plana 2021. – Zdravstvena zaštita oboljelih od akutnih bolesti Obrazloženje financijskog plana 2021. – Program javnih potreba u zdravstvu  Obrazloženje financijskog plana 2021. – Minimalni standard  FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. – 1. REBALANS Obrazloženje 1. rebalansa financijskog plana 2021. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021.…

Pročitajte više