U blagdanskom ozračju Dječjem odjelu u OB dr. Ivo Pedišič Sisak  uručena je donacija u naravi Toto Pharma d.o.o. od strane vlasnice gospođe Sandre Kovačić koja je dostavljena u obliku medicinske opreme /infuzijska volumetrijska pumpa /koja će pomoći djeci tijekom hospitalnog liječenja. Na inicijativu Društva Naša djeca Sisak koja je uz suradnju sa Dj.odjelom OB Sisak odazvala se Toto Pharma d.o.o. koja kroz poslovanje u cilju dostupnosti lijekova pacijentima ima viziju pružanje pomoći u nastojanju da svaki pacijent dobije neophodnu terapiju na odgovarajući način, a fokus njihovog rada je pacijent. Tako će uz ovu donaciju zdravstveno osoblje imati pomoć pri liječenju malih pacijena , q istodobno mali pacijenti u OB Sisak će imati bolju zdravstvenu skrb i priliku za brži oporavak. Ovom prilikom udruga Društvo Naša djeca Sisak se zahvaljuje na donaciji u nadi da će se odazvati i druge tvrtke za pomoć zdravstvenom sustavu.

Predsjednica DND Sisak
Renata Fridrih, prof.