U vrijeme borbe zdravstvenog sustava i zdravstvenih radnika s pandemijom korona virusa, dana 31. ožujka 2020. u nazočnosti ravnatelja mr.sc.dr. Tomislava Dujmenovića i glavne sestre bolnice mag. med. techn. Danijele Škvorc, Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić” Sisak izručena je donacija 6.000 komada kirurških rukavica za zbrinjavanje naših pacijenata.

Ovim putem zahvaljujemo na donaciji, pomoći i humanosti državnom tajniku u Vladi RH gosp. Tugomiru Majdaku i poduzetniku gosp. Zoranu Gobcu.