Poštovani, svi koji se kontrolirate u Dijabetološko endokrinološkoj ambulanti u Sisku, a niste se mogli javiti na predbilježeni pregled zbog epidemije COVID-19, možemo ostvariti kontakt putem maila.

E-mail: endokrinologija@obs.hr

U kontaktu molim navesti ime i prezime, životnu dob, zbog koje bolesti se kontrolirate, terapiju koju uzimate i nalaze koje ste učinili, te smetnje, ako ih imate. U periodu od 24 sata nastojati ćemo odgovoriti na Vaš upit, ovisno o drugim radilištima na koja ćemo biti raspoređeni. U cilju što bolje suradnje, na dobrobit naših bolesnika, pozdrav od strane osoblja endokrinologije.

Dr. Sonja Slošić Weiss, spec.internist, endokrinolog i dijabetolog