Dana 13. rujna 2019. godine u suradnji Hrvatske udruge za rane i Opće bolnice “D. Ivo Pedišić” Sisak održana je edukacija sa predavanjima i radionicama o kroničnim ranama u Domu INA Rafinerije nafte Sisak. Tijekom predavanja govorilo se o osobitosti kronične rane i prevenciji infekcije, pravilnoj higijeni ruku kao najjeftinijoj mjeri u sprečavanju infekcija povezanih sa skrbi o rani, liječenju terapijom negativnim tlakom te kako pravilno primijeniti suvremene obloge. Teme su bile zanimljive i korisne, prožete novim informacijama o zbrinjavanju kroničnih rana.

Nakon predavanja usljedila je rasprava i razmjena iskustava.

Izvještaj napisala:
Jasminka Stančić, mag.med.techn.