U prostorijama OB „dr. Ivo Pedišić“ u Sisku održani su sastanci 10. i 12. rujna ove godine kojima su prisustvivali članovi uprave bolnice, ravnatelji pojedinih službi i predstavnici Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Na samom početku sastanka, ravnatelj je pozdravio sve prisutne i predstavio vanjskog suradnika sa Medicinskog fakulteta u Zagrebu prof.dr.sc. Aleksandra Džakulu, u suradnji s kojim bolnica izrađuje Strateški plan razvoja ljudskih resursa u OB Sisak. Važna stavka u istom su i specijalizanti, zbog čega se Uprava odlučila uspostaviti bolju komunikaciju s njima kako bi što bolje razumjeli njihove potrebe i pokušali zajedničkim snagama pokušati naći rješenje za probleme s kojima se susreću.

Prof.dr.sc. Džakula okupljenima je približio sadržaj Strateškog plana, te objašnjava kako je njihovo aktivno sudjelovanje i uključivanje u izradu dokumenta nužno kako bi Plan mogao biti realiziran. Kao prvi korak u uključivanju specilaizanata dogovoreno je da se sa specijalizantima održe tri sastanka na kojima bi se raspravljalo o izazovima njihovoj profesionalnoj karijeri (edukaciji, znanstveno-stručnom radu itd.), ali i privatnom životu te mogućnostima da OB u svemu navedenom pruži podršku specijalizantima. OB Sisak provodi niz aktivnosti kojima je za cilj poboljšanje radnih uvjeta, a određeni pomaci su već i postignuti, stoga ih doktor Dujmenović predstavlja okupljenima. Među njima, najviše je istaknuta gradnja „Središnjeg bolničkog paviljona“ čiji se završetak očekuje naredne godine. U sklopu paviljona će se nalaziti prostorije namijenjene za Objedinjeni hitni prijem, dnevne bolnice, laboratorij, hemodijalizu i brojne druge, a svaka će biti opremljena sa najnovijom opremom. U suradnji sa studentima Medicinskog fakulteta u Zagrebu je započeto uređivanje prostorija palijativnog odjela bolnice smještenog u Petrinji. Danas je taj odjel obnovljen, sobe su većinom dvokrevetne, opremljene krevetom, foteljom, klimom, televizorom, te uređene slikama, zavjesama i cvijećem. Druga polovica sastanka je bila vrlo interaktivna, te su specijalizanti u razgovoru izražavali svoje osobne stavove i želje. Dotaknulo se brojnih tema, od detaljnjijeg opisa Središnjeg bolničkog paviljona, prijevoza iz okolnih gradova do bolnice do samog korištenja stanova koji su u vlasništvu bolnice. Međutim, najveći interes je pokazan za edukacije specijalizanata, te financiranje odlazaka stručne skupove, te je sve interesiralo kada je završetak auto puta od Lekenika do Siska što bi značajno utjecalo na njihov dolazak u Sisak. Dogovoren je nastavak komunikacije kroz održavanje sastanaka i konzukltacija, te online. Bit će uspostavljena online datoteka kojoj će imati pristup svi specijalizanti, a sadržavat će sve potrebne materijale za edukaciju te najnovije informacije o radu i planovima Bolnice.