SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 76 i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN br.120/2016) obavještavamo da:

-ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak te povezane osobe ne obavljaju upravljačke poslove u gospodarskom subjektu te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u pravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%

-članovi Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak ne obavljaju upravljačke poslove u drugim gospodarskim subjektima te nisu vlasnici poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovali u upravljanju odnosno kapitalu gospodarskih subjekata s više od 0,5%
Stoga, javni naručitelj Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, J.J. Strossmayera 59 nema gospodarskog subjekta s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu čl. 76. I 77. Zakona o javnoj nabavi.