U Mostaru je 21.09. do 23.09. 2018. održan 6. međunarodni kongres Udruženja anestetičara med.sestara/tehničara, intenzivne terapije, reanimacije, urgentne medicine i transfuzije u BiH – PULS sa međunarodnim sudjelovanjem. Predavanja su bila iz djelokruga anestezije i reanimacije, transfuzije, urgentne medicine i terapije boli. Zajedno sa predsjednikom Hrvatskog društva medicinskih sestara anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije (HDMSARIST) Adrianom Friganovićem i Jacintom Idžaković iz KBC Rijeka, sudjelovala sam kao predstavnik HDMSARIST-a i OB Sisak.

Predstavila sam nas sa radom “Uloga medicinske sestre u postupku eksplantacije organa”. Postupak eksplantacije organa je kompleksan i vrlo delikatan postupak koji se sastoji od nekoliko dijelova- detekcije potencijalnog donora, dokazivanja moždane smrti, razgovora sa obitelji o doniranju organa, postupka održavanja donora, te u konačnici, samog postupka eksplantacije organa. U ovaj proces je uključen čitav niz zdravstvenih djelatnika kojima tijekom postupka koordinira bolnički transplantacijski koordinator. Prvenstveno je riječ o liječnicima različitih specijalnosti (anesteziolozi, neurolozi, kirurzi, radiolozi, internisti itd.) i medicinskim sestrama koje su zaposlene u JIL-u, anesteziološkim tehničarima i instrumentarkama. Važnu ulogu ima medicinska sestra koja pomaže bolničkom transplantacijskom koordinatoru u organiziranju i provedbi postupka. Hrvatska je u posljednjih nekoliko godina ostvarila ogroman napredak na području eksplantacijske medicine, te je od marginalne države,postala jednom od vodećih zemalja u Europi po broju donora. Brojne i iscrpne teme kongresa doprinjele su odličnoj razmjeni iskustava s ciljem postizanja izvrsnosti u pružanju zdravstvene skrbi, te spoznaji da  i naša bolnica drži korak sa najnovijim znanstvenim postignućima u radu medicinskih sestara i tehničara.

Sudjelovala i izvještaj napisala: Dragana Aleksić, bacc.med.techn., glavna sestra Odjela za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu