Dana 7.04.2018. u Rijeci , na Sveučilišnom kampusu održan je ERC – ILS tečaj koji organizira Hrvatsko društvo za Reanimatologiju Hrvatskog liječničkog zbora. Tečaj je napravljen prema načelima Europskog vijeća za reanimatologiju što znači da polaznici tijekom tečaja aktivno sudjeluju na radionicama i stanicama vještina pod nadzorom instruktora koji kontinuirano prate napredak samih polaznika. Tečaj je vrlo intenzivan, naporan i zahtijeva koncentraciju i aktivnost polaznika od početka do samog kraja. Na početku tečaja piše se ispit te isto tako i na kraju tečaja kojima se evaluira usvojeno znanje. Na tečaju je sudjelovalo 8 djelatnika Jedinice intenzivnog liječenja – Dominik Stuparić, Zvonimir Mihajlović, Vanja Bajivić, Želimir Đurić, Melita Isaković, Lucija Vranić, Marijeta Kretić i Dragana Aleksić. Svih 8 djelatnika JIL-a su uspješno položili ILS tečaj.

Dragana Aleksić, bacc.med.techn.
Glavna sestra Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu