Svjetska federacija medicinskih sestara u neuroznanosti (WFNN), u suradnji s Udrugom medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju, s ponosom je predstavila 12. Svjetski četverogodišnji kongres pod nazivom “Klinička izvrsnost u neuroznanosti”, a koji je održan u Opatiji od 17. do 21. rujna 2017. godine.

Udruga medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju (UMSTHN), osnovana je kako bi učinkovito organizirala i pružala kontinuirani profesionalni razvoj i obuku medicinskih sestara koji pružaju hitnu zdravstvenu zaštitu u neurologiji. Udruga djeluje od 1997. godine te promiče cjeloživotno učenje i osigurava kvalitetu zdravstvene zaštite, organizira brojne stručne sastanke, seminare i konferencije s ciljem predstavljanja i razmjene znanja o najnovijim zbivanjima na području neuroznanosti. Kongres je pružio jedinstvenu priliku za medicinske sestre i tehničare iz cijelog svijeta da surađuju na području neuroznanosti. Predavači su bili iz Hrvatske, Makedonije, Velike Britanije, Finske, Islanda, Irana, Turske, Indije, Kanade, Australije, Sjedinjenih Američkih Država, Japana i drugih zemalja. Ovaj kongres je također povezao medicinske sestre u neuroznanosti radi promicanja znanstvenih istraživanja, stručnog usavršavanja i razvoja stručne skrbi u neuroznanosti. Pozvana predavanja dala su prikaz istraživačkog rada iz područja najčešćih neuroloških, ali i vrlo rijetkih bolesti, te primjeni specifičnih lijekova i terapeutskih postupaka. Ono s čime se naša ustanova može pohvaliti jest činjenica da je Odjel neurologije aktivno sudjelovao na ovome kongresu. Josipa Kurtović, bacc.med.techn., u suradnji sa kolegicom Biljanom Kurtović, mag.med.techn., iz KBC Sestara Milosrdnica, Klinika za neurokirurgiju, izradila je poster prezentaciju na temu “Acute stroke nursing management: Case report”, gdje smo prikazali samo djelić onoga što radimo na našem odjelu. Kongresu su, sa Odjela neurologije OB “dr. Ivo Pedišić”, prisustvovale i kolegice Mirela Lovreković te Danijela Hadrović. Svi radovi i posteri su objavljeni u zborniku radova koji ima CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Kongres je prijavljen za bodovanje kod Hrvatske komore medicinskih sestara, te je vrednovan sukladno pravilniku Hrvatske komore medicinskih sestara. 20.rujna 2017.godine održan je i godišnji sastanak Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju, čiji smo član predsjedništva. Sljedeći WFNN kongres će se održati 2021. godine u Darwinu u Australiji te se nadamo da ćemo i tada imati priliku prezentirati svoj rad.

IZVJEŠTAJ PRIPREMILA:
Josipa Kurtović, bacc.med.techn.
Odjel neurologije