U Sisku, 13. studenog 2015. godine u Hotelu “Panonija” Društvo za kvalitetu HUMS-a  u suradnji sa OB Sisak obilježilo je Svjetski dan prevenicje dekubitusa prigodnim predavanjima. Ovim putem medicinske sestre i tehničari OB Sisak se žele zahvaliti Josipi Bišćan. mag.med.techn., i predsjednici HUMS-a Miriji Gilji, mag.med.techn., za inicijativu i druženje.

Izvješće sa  Stručnog skupa održanog povodom obilježavanja Svjetskog Dana prevencije dekubitusa

U zajedničkoj organizaciji Društva za kvalitetu HUMS-a i OB Dr. I. Pedišić, Sisak u petak 13. 11. 2015. u Hotelu Panonija u Sisku organizirano je obilježavanje povodom Svjetskog Dana prevencije dekubitusa. Nakon registracije sudionika pozdravne riječi uputili su Josipa Bišćan, mag.med.techn., predsjednica Društva za kvalitetu HUMS-a, Nataša Graho, dipl.med.techn., pomoćnica sanacijskog upravitelja za sestrinstvo-glavna sestra, Marin Repustić, dipl.med,techn. pomoćnik sanacijskog upravitelja za kvalitetu i predsjednica Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara Brankica Ivičinec, bacc.med.techn.

Kako je dekubitalni ulkus jedan od pokazatelja sigurnosti pacijenata bez obzira radi li se o bolničkoj ili izvanbolničkoj skrbi od izuzetne je važnosti organiziranje stručnih događanja  kojima bi se utjecalo na svijest medicinskih sestara, kao i ostalih sudionika pružanja zdravstvene usluge na poticanje mjera prevencije nastanka dekubitalnog ulkusa i potrebnoj edukaciji, kao i većem uključivanju samih pacijenata i njihovih obitelji, tj. šire zajednice.

Istaknuta je i važnost dobre komunikacije multidisciplinarnog tima koji sudjeluje u skrbi za bolesnike sa dekubitusom, stavljanje pacijenata i njihovih potreba u središte zdravstvene skrbi, zbrinjavanje dekubitalnih ulceracija primjenom tzv. modernih obloga koji idu i na doznaku HZZO-a.

Dekubitalni ulkus danas predstavlja velik medicinski, socijalni i zdravstveno-ekonomski problem. Pojavnost dekubitusa u bolnicama, stacionarima, ustanovama za skrb o starijim osobama, kao i u kućnoj njezi i vlastitim domovima, ukazuje ne samo na zdravstveno stanje bolesnika, nego i na kvalitetu zdravstvene skrbi na široj razini. Ukupni troškovi kao i dužina bolničkog liječenja značajno su viši kod pacijenata s dekubitusom kao i utrošeno vrijeme zdravstvenih djelatnika u njegovu zbrinajvanju. Ono što je neupitno jest i činjenica da su dekubitusi bolni, ugrožavaju život samog čovjeka narušavajući mu kvalitetu života i potencijalno mogu dovesti do smrtnog ishoda.

Vođeni takvim saznanjima u našoj bolnici, svjesni smo da je prioritet prevencija dekubitusa, pri čemu posebno važnu ulogu ima upravo medicinska sestra koja uz zdravstvenu njegu, provodi i mjere prevencije. Kako bismo postigli što bolju kvalitetu naše usluge, a time i povećali kvalitetu života bolesnika potrebna je stalna edukacija medicinskih sestara i tehničara. Tako su na ovom događanju svoja predavanja održali: Josipa Bišćan, mag. med. techn., Nataša Graho, dipl. med. techn., Nevenka Radišić, dipl. med. techn., Marin Repustić, dipl. med. techn., te Ivana Vrkljan, bacc. med. techn, predstavnica DZ Sisak. Osim medicinskih sestara predavanje su održali i liječnici iz naše bolnice: dr. med. Ana Jović te mr. sci. Jelena Jurić, dr. med. Skupu je prisustvovalo 110 sudionika iz zdravstvenih ustanova različitih razina zdravstvene zaštite, pri čemu su medicinske sestre i tehničari bili najbrojniji sudionici skupa.

U raspravi nakon predavanja sudjelovali su svi predavači, te sudionici skupa. Bilo je govora o tome koliko je zapravo bitno praćenje financijskog troška ustanove nakon nastanka dekubitusa za vrijeme hospitalizacije, te još bitniji rizik za infekciju i daljnje komplikacije. Pitanje je bilo i tko procjenjuje stupanj dekubitusa u ustanovi te tko odlučuje o primjeni obloge, vrsti i njezinoj kvaliteti.  Svi su se složili da je medicinska sestra sposobna procijeniti 1. stupanj  dekubitusa, te je naglašena bitnost dostupnosti obloge za 1. stupanj. Otvorila su se pitanja postojećeg problema u suradnji sa HZZO-om u smislu nepridržavanja DTS šifriranja, vraćanje faktura i sl. Naznačena je također potreba kontrolora HZZO-a u obilasku PZZ-a kako bi imali bolji uvid u život i potrebe pacijenata s dekubitusom te u skladu s tim lakše i brže odobravanje antidekubitalnih pomagala u svrhu kvalitetnijeg života takvih pacijenata.

Doneseni su i zaključci sa stručnog skupa:
– Uključivanje nutricioniste kao člana multidisciplinarnog tima u skrbi za bolesnika s dekubitusom i time poboljšanje nutritivnog statusa bolesnika u našoj Ustanovi
– Promicanje istraživanja, razvoja i inovacije za stvaranje napretka u znanju koje je nužno pri zbrinjavanju takvih bolesnika
– Promicanje važnosti shvaćanja dekubitusa kao neželjenog događaja, važnost istraživanja uzroka nastanka
– Jedinstvena baza podataka i redovite analize podataka
– Promicanje važnosti uspostave protokola
– Organiziranje dodatnih edukativnih tečajeva o dekubitusu u koje bi uključili djelatnike primarne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući
– Organiziranje edukativnih tečajeva za bolesnike i njihove obitelji u samozbrinjavanju određenih dekubitalnih ulceracija
– Revizija postojećih prava bolesnika s dekubitusom te rasprava o problemima koji su u ingerenciji HZZO-a,
– Uspostavljanje kontinuiteta održavanja ovakvih Stručnih skupova u svrhu razmjene iskustava i rješavanja tekuće problematike u skrbi za bolesnike sa dekubitusom na svim razinama zdravstvene zaštite
– Upućivanje prijedloga izmjene Sestrinske dokumentacije HKMS, uvrštavanje dodatnih obrazaca u dokumentaciju
– Primjena NPUAP-ovih smjernica i uvrštavanje 5. i 6. stupnja dekubitusa u dokumentaciju i protokol zbrinjavanja

Evaluacija stručnog skupa:
Evaluacijski obrazac ispunilo je 80 % sudionika konferencije, a u istima je evidentirano 10 %  pisanih komentara.

Medicinske sestre pokazale su izuzetno zanimanje za predavanja, što su potvrdile svojim dolaskom u velikom broju, a upravo pokazan interes za kontinuiranom edukacijom i usporedbom postignutog osnažuje moderan pristup suvremenom sestrinstvu.
Zajednička organizacija ovog skupa medicinskih sestara OB Sisak i Društva za kvalitetu HUMS-a svjedoči o motivaciji i nesebičnom radu medicinskih sestara/tehničara naše bolnice za napretkom i edukacijom. Stoga, dragi moji, kolege i kolegice, možemo ponoviti poznatu rečenicu Florence Nightingale koja govori o stalnim naporima medicinskih sestara u njihovom obrazovanju i učenju, a koja glasi: „Ako u sestrinstvu ne napredujemo svake godine, svakog mjeseca, svakog tjedna vjerujte mi, tada nazadujemo…”

Tajnica Podružnice HUMS-a Sisak
Andrea Stanić,  bacc.med.techn.