Kvaliteta zdravstvene skrbi i kvaliteta života bolesnika sa stomom smještena je visoko na ljestivici prioriteta djelatnicima OB „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak. U tu svrhu prepoznali smo važnost edukacije i informiranja javnosti o ostomijskim pacjentima i razvoja suradnje sa svim sektorima koji sudjeluju u pružanju zdravstvene skrbi. Inicijativa za  održavanje ovog stručnog skupa krenula je od Tanje Miodrag, bacc.med.techn. – glavne sestre odjela za Abdominalnu kirurgiju, koja je održala uvodno predavanje u kojem smo saznali kako i zašto je došlo do obilježavanja 5. listopada kao Međunarodnog dana bolesnika sa stomom.

U RH svakodnevnim životom živi više od sedam tisuća osoba sa izvedenom stomom koje zahtjevaju pažnju javnosti i sektora zdravstvenih službi. Obilježavanjem međunarodnog dana osoba sa izvedenom stomom nadovezujemo se na 1993. godinu i prof.dr.Gerharda Englerta koji je tada prvi puta upoznao javnost sa problemom ostomijskih pacijenata te 5.listopada proglašava međunarodnim danom osoba sa izvedenom stomom. Dana 02. listopada 2015. u Hotelu Panonija u Sisku održan je Stručni skup povodom obilježavanja Međunarodnog dana bolesnika sa stomom pod nazivom Unapređenje kvalitete života bolesnika sa stomom u organizaciji OB Dr.I.Pedišić, Sisak. Stručni skup koji je danas održan prvi je takav u našoj zemlji i uistinu nam je drago da smo upravo mi ti koji su pokazali inicijativu. Cilj koji smo danas željeli postići je da kroz edukativna predavanja  približimo pojam ostomije, naglasimo važnost dobre komunikacije multidiciplinarnog tima koji sudjeluje u skrbi za bolesnika sa izvedenom stomom, te da same pacijente i njihove potrebe stavimo u središte zdravstvene skrbi. Stručni skup otvorila je ispred organizacijskog i stručnog  odbora Nataša Graho, dipl.med.techn., pomoćnica sanacijskog upravitelja za sestrinstvo-glavna sestra Bolnice. Nesebičnu pomoć u organizaciji i realizaciji skupa dale su kolegice: Tanja Miodrag – bacc.med.techn.,  Ivana Peterle Kesner –  bacc.med.techn, Nevenka Radišić –  bacc.med.techn.,  Maja Bišćan – bacc.med.techn, Nataša Graho – dipl.med.techn. koje su ujedno i moderirale stručni skup. Stručnom skupu  je prisustvovalo oko 70 sudionika iz zdravstvenih ustanova na svim razinama zdravstvene zaštite pri čemu su med. sestre i tehničari bili najbrojniji sudionici skupa, a sudjelovali su i liječnici iz primarne zdrav. zaštite i bolnice Sisak. Iz OB Dr.I.Pedišić, Sisak predavanja su održale Tanja Miodrag, bacc.med.techn. i Ivana Peterle Kesner, bacc.med.techn. Maja Bišćan, bacc.med.techn. održala je predavanje kao predstavnica patronažne službe.  Pristup temama je bio multidisciplinaran te su osim med. sestara predavanja održali pozvani predavači liječnici: Robert Gjoni – dr.med., Antun Šarić – dr.med., Ivan Huml – dr.med. Teme skupa obuhvatile su sve učestalije kolorektalne karcinome i metode njihove dijagnostike, kirurško liječenje, probleme sa kojima se susreću patronažne službe, ali i kućna njega. Imali smo i osobna iskustva naših pacijenata koji su odlučili pridružiti se skupu i sa nama podijeliti svoju svakodnevicu i  ispričati nam kako je to uistinu živjeti sa stomom.Upravo zahvaljujući jednom od naših pacijenata koji su danas prisustovali  i njegovom izlaganju dobili smo percepciju stvarnosti, percepciju svaodnevnice osobe sa izvedenom stomom čije izlaganje nikoga nije ostavilo ravnodušnim. Zahvaljujući odazivu voditelja područnog ureda HZZO-a Sisak gosp. Andreja Butorca,  postavljeno je mnogo pitanja i diskusijom otvorena posve nova temetika vezana uz zakone i prava ostomijskih pacijenata.

Kvaliteti skupa doprinjela su predavanja kako naših liječnika tako i sestara koji su na zavidnoj razini prezentirali svoj djelokrug rada, ali upravo je auditorij bio najveća kvaliteta skupa, auditorij koji je započinjao rasprave, donosio prijedloge te iznosio probleme koji su prisutni u zdravstvenoj skrbi  za ostomijske bolesnike. Zahvaljući angažmanu auditorija,našim kolegicama iz patronažne službe, našim kolegicama iz kućne njege i bolnice, te zahvaljujući angažmanu prisutnih liječnika dobili smo viziju za daljnje korake, dobili smo kvalitetniju suradnju svih sektora koji sudjeluju u zbrinjavanju naših bolesnika i ono najvažnije stavili u fokus zdravstvene skrbi pacijenta koji je danas bio uistinu ravnopravan član tima.

Uspješnosti skupa doprinjele su radionice u kojima su novosti ostomijskog programa i primjena ostomijskih pomagala doprinjele razvoju nove diskusije, ali i donijele odgovore na mnoga pitanja koja su na početku skupa ostala neodgovorena. Angažmanom prisutnih i interaktivnim dikusijama za vrijeme pauze koje su se nastavile i za vrijeme skupa uistinu je učinjen korak naprijed u liječenju ostomijskih bolesnika i poboljšanje kvalitete života.

Zaključci sa stručnog skupa:
1.    Uključivanje psihologa i fizioterapeuta u preoperativnu i postoperativnu skrb.
2.    Poboljšati nutritivni status  bolesnika u preoperativnom i postoperativnom tijeku skrbi
3.    Organizirati dodatne edukativne tečajeve o njezi stome u koje bi uključili djelatnike primarne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u kući.
4.    Implementirati preoperativno markiranje mjesta izvođenja stome kao  obaveznu prijeoperacijsku proceduru.
5.    Zadržati kontinuitet održavanja ovakvih Stručnih skupova u svrhu razmjene iskustava i rješavanja tekuće problematike u skrbi za bolesnike sa stomom na svim razinama zdravstvene zaštite
6.    Dostaviti Hzzo-u zaključke stručnog skupa kako bi potakli reviziju postojećih prava ostomijskih bolesnika te raspravu o problemima koji su u ingerenciji HZZO-a.

Evaluacija konferencije:
Evaluacijski obrazac ispunilo je 50 % sudionika konferencije, a u istima je evidentirano 80 % pisanih komentara.

PROCJENA na skali ocijenjivanja od 1 (uopće se ne slažem) do 5 (u potpunosti se slažem) Ukupna prosječna
Sadržaj skupa je aktualan 5
Zadovolja-n/na sam kvalitetom predavanja 4,8
Dobivene su korisne informacije 4.9
Zadovolja-n/na sam organizacijom stručnog skupa 5
Stručni skup omogućio je međusobnu razmjenu znanja,iskustava i stavova 5
Ovakvi stručni skupovi pridonose profesinalnom razvoju 4,8
Ukupan opći dojam skupa je izvrstan 5

U slobodnim komentarima sudionici su najčešće istaknuli da najvećom kvalitetom konferencije smatraju dostupnost (nije bilo kotizacije) aktualnost, ciljani odabir tema, izvrsne predavače, razmjenu kliničkog iskustva i povezivanje sestara na svim razinama zdravstvene zaštite i odličnu organizaciju. Posebno se ističu pohvalni komentari za kvalitetu predavanja, stavljanja naglaska na važnost dobre komunikacije svih timova na svim razinama zdravstvene zaštite, prikaz upotrebe suvremenih alata s ciljem poboljšanja skrbi, iznošenje rezultata istraživanja. Posebno je pohvaljena mogućnost interaktivne komunikacije i aktivno sudjelovanje u diskusiji. U nedostacima konferencije zabilježeno je: manjak sudjelovanja djelatnika primarne zdravstvene zaštite kao važnim sudionicima u nastavku skrbi za bolesnike sa stomom nakon izlaska iz bolnice.U prijedlozima za poboljšanje kvalitete edukacije ističu se komentari da ovakve stručne skupove treba redovito i što češće organizirati. Organizator ovog skupa je OB Sisak i u skladu sa svojim mogućnostima održava edukativne tečajeve i radionice, ali svakako ćemo podržati svojim aktivnim sudjelovanjem i druge sudionike ukoliko se odluče na organizaciju ovakvih skupova. Predloženo je i da bude više prikaza slučajeva i primjera iz prakse radi lakšeg rješavanja problema na radilištima. Na temelju evaluacije stručnog skupa zaključeno je da je ukupna ocjena održanog stručnog skupa izvrsna što nam  daje motivaciju za daljnji rad i promišljanje o kontinuiranom poboljšanju kvalitete zdravstvene skrbi iz područja sestrinstva sestrinstva i bolesnika sa stomom. Hvala kolegicama i kolegama koje u teškim trenucima za sestrinstvo nisu izgubile entuzijazam i empatiju i koje još uvijek imaju snage unapređivati sestrinsku profesiju. Vođeni mišlju „ne pitaj što drugi mogu učiniti-pitaj što ti možeš učiniti danas“ krećemo u nove projekte i veselimo se zajedničkoj suradnji.

Na kraju zahvalili bi se ne sebičnom angažmanu informatičke službe OB Dr.I.Pedišić, Sisak koji su tijekom svih pripremnih radnji stručnog skupa bili apsolutni tehnički suport .U ime Organizacijskog i Stručnog odbora zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način doprinijeli uspješnoj realizaciji stručnog skupa.

S poštovanjem,

Pomoćnica sanacijskog upravitelja za sestrinstvo – Glavna sestra Bolnice
Nataša Graho, dipl. med. techn.

Glavna sestra Odjela abdominalne kirurgije
Tanja Miodrag, bacc. med. techn.

FOTOGRAFIJE SA SKUPA