Povodom nadolazećih Božićnih blagdana na Odjelu dugotrajnog liječenja i palijativne skrbi, dana 11. prosinca 2019. godine pekli su se kolači za naše najteže bolesnike, kako bi naši bolesnici osjetili miris kolača u ovo predblagdansko vrijeme, te kako bi ih uz svu njihovu bol i patnju, makar mirisom podsjetili na atmosferu “toplog doma” i bar na tren vratili u neke bezbrižnije dane. Riječ je o nastavku konitinuiranog procesa hospitalizacije i humanizacije boravka pacijenata na odjelu dugotrajnog liječenja i palijativne skrbi u bolnici, kojem su prisustvovali ravnatelj bolnice mr.sc. Tomislav Dujmenović, dr.med., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Danijela Škvorc, mag. med. techn. – glavna sestra ustanove, glavna sestra službe za interne bolesti Jasminka Stančić, mag.med.techn, stručni suradnik za palijativnu skrb Mirela Lovreković, dipl.med.techn., glavna sestra odjela pulmologije, dugotrajnog liječenja i palijativne skrbi Slavica Marijašević, bacc.med.techn., zamjenica gradonačelnika grada Petrinje Viktorija Kaleb, dr.med., predstavnici vjerskih zajednica fra Dragan Grizelj i paroh Saša Umićević, te osoblje odjela dugotrajnog liječenja i palijativne skrbi.