U Popovači 29. studenog 2019. održan je simpozij pod nazivom „Palijativna skrb u Neuropsihijatrijskoj bolnicI dr. Ivan Barbot Popovača i kako dalje“. Simpoziju su prisustvovale medicinske sestre Mirela Lovreković dipl.med.techn, Slavica Marijašević bacc.med.techn, Jasminka Stančić mag.med.techn. i socijalna radnica Danijela Valentić mag.act.soc. Kroz niz predavanja govorilo se o uspostavi sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj pa tako i našoj županiji, liječenju boli i suportivnoj psihoterapiji te prehrani. Posebni naglasak stavljen je na važnost komunikacije i duhovne potpore i palijativnom bolesnikum i njegovoj obitelji. Nakon predavanja uslijedila je konstruktivna rasprava i razmjena iskustava.

Izvještaj pripremila: Jasminka Stančić mag.med.techn.